Download Windows 10 Lite v12 mới nhất – Update tháng 1 năm 2021 by icongnghe

.

Windows 10 Lite

Windows 10 Lite là phiên bản nhẹ của Windows 10 dành cho các game thủ, quản trị viên hệ thống và người dùng chuyên nghiệp không xử lý các thành phần Windows không cần thiết. Chú ý đây là phiên bản rút gọn sẽ được lược bỏ bớt một số chức năng nên nhẹ hơn và chỉ dành cho các máy cấu hình yếu còn máy nào cấu hình khoẻ thì nên dùng bản Windows 10 nguyên gốc mới nhất.

Phiên bản Windows này đã loại bỏ các ứng dụng mặc định khác nhau bao gồm trình duyệt Edge, Windows Defender, Cortana, các tác vụ không cần thiết, trình phát nhạc và nhiều ứng dụng khác do đó biến nó thành một hệ điều hành cực nhẹ.

Trong HĐH Windows này, các cài đặt được hiển thị cho người dùng ở cùng giai đoạn cuối của quá trình cài đặt trong một trang riêng được gọi là Bắt đầu nhanh. Nó cho phép người dùng xóa các phần khác nhau dưới dạng danh sách và trong một số phiên bản. Mặc dù trình duyệt Edge đã bị xóa nhưng Internet Explorer IE 11 vẫn ở đó.

Các thành phần được lược bỏ trong Windows 10 Lite

 • FilePicker
 • Application Virtualization (App-V)
 • Unified Telemetry Client (Asimov)
 • autoplay
 • biometricservice Windows Biometric Service
 • FileExplorer
 • diagnostics Diagnostics and Troubleshooting
 • diskdiagnosis Disk failure diagnostics
 • errorreportingcpl Problem Reports and Solutions Control Panel Support
 • facerecognition Face Recognition
 • flashactivex Adobe Flash for Internet Explorer
 • font_holomd2 Holo MDL2 Assets
 • Game Explorer
 • Windows Help content
 • Help file support (CHM)
 • hwsupport_fax Fax
 • hwsupport_internetprintingclient Internet Printing Client
 • insiderhub Windows Insider Hub
 • isoburn Windows Disc Image Burning Tool
 • Input Method Editor (IME)
 • langimejp Japanese (IME)
 • langimeko Korean (IME)
 • Chinese Traditional (IME)
 • lxss Windows Subsystem for Linux
 • mailcommdll Windows Mail Communications DLL
 • manifestbackup Manifest Backup (WinSxS\Backup)
 • manualsetup Manual Setup
 • Microsoft.Advertising.Xaml Advertising.Xaml
 • Microsoft.BingWeather BingWeather
 • Microsoft.BioEnrollment BioEnrollment
 • Microsoft.DesktopAppInstaller DesktopAppInstaller
 • Microsoft.GetHelp GetHelp
 • Microsoft.Getstarted Tips (Get Started)
 • Microsoft.HEIFImageExtension HEIFImageExtension
 • Microsoft.Messaging Messaging
 • Microsoft.Microsoft3DViewer 3DViewer
 • Microsoft.MicrosoftEdge Edge
 • Microsoft.MicrosoftEdgeDevToolsClient EdgeDevToolsClient
 • Microsoft.MicrosoftOfficeHub OfficeHub
 • Microsoft.MicrosoftSolitaireCollection SolitaireCollection
 • Microsoft.MicrosoftStickyNotes StickyNotes
 • Microsoft.MixedReality.Portal MixedReality.Portal
 • Microsoft.MSPaint Paint 3D
 • Microsoft.NET.Native.Framework.1.7 NET.Native.Framework.1.7
 • Microsoft.NET.Native.Framework.2.2 NET.Native.Framework.2.2
 • Microsoft.NET.Native.Runtime.1.7 NET.Native.Runtime.1.7
 • Microsoft.NET.Native.Runtime.2.2 NET.Native.Runtime.2.2
 • Microsoft.Office.OneNote Office.OneNote
 • Microsoft.OneConnect Mobile Plans
 • Microsoft.People People
 • Microsoft.Print3D Print3D
 • Microsoft.ScreenSketch ScreenSketch
 • Microsoft.Services.Store.Engagement Services.Store.Engagement
 • Microsoft.SkypeApp SkypeApp
 • Microsoft.StorePurchaseApp StorePurchaseApp
 • Microsoft.Wallet Wallet Service
 • Microsoft.Windows.Apprep.ChxApp SmartScreen
 • Microsoft.Windows.Cortana Cortana
 • Microsoft.Windows.Photos Photos
 • Microsoft.Windows.SecHealthUI Windows Defender
 • Microsoft.Windows.XGpuEjectDialog XGpuEjectDialog
 • Microsoft.WindowsAlarms Alarms
 • Microsoft.WindowsCamera Camera
 • microsoft.windowscommunicationsapps Windows Mail
 • Microsoft.WindowsFeedbackHub FeedbackHub
 • Microsoft.WindowsMaps Maps
 • Microsoft.WindowsSoundRecorder SoundRecorder
 • Microsoft.WindowsStore Windows Store
 • Microsoft.Xbox.TCUI Xbox.TCUI
 • Microsoft.XboxApp Xbox App
 • Microsoft.XboxGameCallableUI XboxGameCallableUI
 • Microsoft.XboxGameOverlay XboxGameOverlay
 • Microsoft.XboxGamingOverlay XboxGamingOverlay
 • Microsoft.XboxIdentityProvider XboxIdentityProvider
 • Microsoft.XboxSpeechToTextOverlay XboxSpeechToTextOverlay
 • Microsoft.YourPhone YourPhone
 • Microsoft.ZuneMusic ZuneMusic
 • Microsoft.ZuneVideo ZuneVideo
 • migwiz Easy Transfer
 • mixedreality Windows Mixed Reality
 • ndu Network Data Usage Monitoring Driver
 • onedrive
 • otherthemes Other Themes
 • passport Microsoft Passport
 • pdfreader Windows Reader (PDF)
 • playready
 • printtopdf Print to PDF
 • printworkflow Print Workflow Service
 • reliabilityanalysis Reliability Analysis Services
 • retaildemo Retail Demo Content
 • screensavers
 • sharedpc Shared PC mode
 • skypeortc Skype ORTC
 • soundsdefault Sounds (Default)
 • soundthemes Sound Themes
 • speechcommon Speech Recognition
 • speechtts Speech TTS
 • srumon Data Usage service
 • sstackwow64 Servicing Stack – 32 bit
 • stepsrecorder Steps Recorder
 • tempcache Cache and temp files
 • unp Universal Notification Platform (UNP)
 • winsat Windows System Assessment Tool (WinSAT)

Cấu hình Windows 10 Lite

 • Memory (RAM): 1 GB of RAM required.
 • Hard Disk Space: 16 GB of free space required,
 • Processor: Intel Pentium 4 or later.

Download Windows 10 Lite ISO

Windows 10 Lite v12 2021 – 64bit

FshareMshareUserDrive

Windows 10 Lite v9 2019 – 32bit

Fshare

Windows Collection

Fshare

 

Thông tin phiên bản Windows 10 Lite

 • Tên đầy đủ của phần mềm: Windows 10 Lite Phiên bản v12 2021
 • Tên tệp cài đặt: WIN.10.Lite.Edition
 • Kích thước thiết lập đầy đủ: 2 GB
 • Loại thiết lập: Trình cài đặt ngoại tuyến / Cài đặt độc lập hoàn toàn
 • Kiến trúc tương thích: 32 Bit (x86) / 64 Bit (x64)
 • Phiên bản mới nhất được phát hành vào năm 2021
 • Nhà phát triển: Windows
Donate ủng hộ để mình có kinh phí duy trì nhé!
Ví momo: 0904 883 851
Cám ơn các bạn.
Click vào quảng cáo để ủng hộ mình nhé !!!
Nhận xét