Ẩn tên máy tính trong mạng LAN

Cách 1 :
Search program and files gõ “cmd” => gõ : net config server /hidden:yes
(Chú ý : Với Win 7 Chuột phải vào cmd.exe chọn Run as administrator ).

Cách 2 :
Run > Regedit :
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\LanmanServer\Parameters
Chuột phải > New > DWORD (32-bit) value
thêm key mới với tên là Hidden và giá trị 1.
 
* Thay đổi tên máy tính :
Chuột phải My Computer > Properties >
ở phần computer name,domain and wordgroup settings chọn “Change settings” .Trong cửa sổ mới hiện ra, chọn Change , sau đó gõ tên mình muốn thay đổi vào phàn Computer name.
* Turn off media streaming :
Chuột trái vào biểu tượng mạng , chọn ” Open Network and Sharing Center“.
– Chọn “Change advanced Sharing settings“, tiếp theo chọn “Choose media streaming options…
– Sau đó chọn Blocked đối với Media stream của máy mình.


Chúc các bạn thành công.
Donate ủng hộ để mình có kinh phí duy trì nhé!
Ví momo: 0902 580 660
Cám ơn các bạn.
Click vào quảng cáo để ủng hộ mình nhé !!!
Nhận xét