The Product Keys For All Autodesk 2022 Products + Download X-force 2022 Free

Product Key giống như cái khóa để cài đặt các phần mềm của Autodesk 2022 và được sử dụng để phân biệt các phần mềm với nhau. Ví dụ: Product Key AutoCAD 2022 yêu cầu mã kích hoạt là 001N1, nhưng cài đặt AutoCAD LT 2022 yêu cầu mã kích hoạt là 057N1. Hai phần mềm này đều nằm trong bộ phần mềm AutoCAD, nhưng mã kích hoạt khác nhau để phân biệt phần mềm này với phần mềm kia.


Product key for Autodesk 2022 productsLưu ý: Đảm bảo bạn sử dụng Product Key chính xác cho sản phẩm Autodesk 2022 và phiên bản bạn đang cài đặt. Nếu bạn nhập không chính xác sẽ dẫn đến lỗi khi kích hoạt phần mềm.

Product Name Product Key
Autodesk 3ds Max 2022 128N1
Autodesk Advance Steel 2022 959N1
Autodesk Alias AutoStudio 2022 966N1
Autodesk Alias Concept 2022 A63N1
Autodesk Alias Design 2022 712N1
Autodesk Alias SpeedForm 2022 A62N1
Autodesk Alias Surface 2022 736N1
Autodesk AutoCAD 2022 001N1
Autodesk AutoCAD Architecture 2022 185N1
Autodesk AutoCAD Design Suite Premium 2022 768N1
Autodesk AutoCAD Design Suite Standard 2022 767N1
Autodesk AutoCAD Electrical 2022 225N1
Autodesk AutoCAD Inventor LT Suite 2022 596N1
Autodesk AutoCAD LT 2022 057N1
Autodesk AutoCAD LT with CALS Tools 2022 545N1
Autodesk AutoCAD Map 3D 2022 129N1
Autodesk AutoCAD Mechanical 2022 206N1
Autodesk AutoCAD MEP 2022 235N1
Autodesk AutoCAD Plant 3D 2022 426N1
Autodesk AutoCAD Raster Design 2022 340N1
Autodesk AutoCAD Revit LT Suite 2022 834N1
Autodesk Building Design Suite Premium 2022 765N1
Autodesk Building Design Suite Standard 2022 784N1
Autodesk Building Design Suite Ultimate 2022 766N1
Autodesk Burn 2022 C0YN1
Autodesk Civil 3D 2022 237N1
Autodesk Fabrication CADmep 2022 839N1
Autodesk Fabrication CAMduct 2022 842N1
Autodesk Fabrication ESTmep 2022 841N1
Autodesk Factory Design Suite Premium 2022 757N1
Autodesk Factory Design Suite Standard 2022 789N1
Autodesk Factory Design Suite Ultimate 2022 760N1
Autodesk Factory Design Utilities 2022 P03N1
Autodesk FeatureCAM Premium 2022 A9FN1
Autodesk FeatureCAM Standard 2022 A9GN1
Autodesk FeatureCAM Ultimate 2022 A9EN1
Autodesk Flame 2022 C0TN1
Autodesk Flame 2022 – Education C14N1
Autodesk Flame Assist 2022 C0VN1
Autodesk Flame Premium 2022 C0XN1
Autodesk Flare 2022 C0WN1
Autodesk HSM Premium 2022 C12N1
Autodesk HSM Ultimate 2022 C13N1
Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2022 786N1
Autodesk Infrastructure Design Suite Standard 2022 787N1
Autodesk Infrastructure Design Suite Ultimate 2022 785N1
Autodesk InfraWorks 2022 927N1
Autodesk Inventor 2022 208N1
Autodesk Inventor Engineer-to-Order 2022 – Developer A66N1
Autodesk Inventor Engineer-to-Order 2022 – Distribution 996N1
Autodesk Inventor Engineer-to-Order 2022 – Server 997N1
Autodesk Inventor Engineer-to-Order Series 2022 805N1
Autodesk Inventor Engineer-to-Order Server 2022 752N1
Autodesk Inventor HSM Premium 2022 969N1
Autodesk Inventor HSM Ultimate 2022 970N1
Autodesk Inventor LT 2022 529N1
Autodesk Inventor OEM 2022 798N1
Autodesk Inventor Nastran 2022 987N1
Autodesk Inventor Professional 2022 797N1
Autodesk Lustre 2022 C0UN1
Autodesk Lustre Burn 2022 C10N1
Autodesk Lustre ShotReactor 2022 C11N1
Autodesk Manufacturing Automation Utility 2022 A9YN1
Autodesk Manufacturing Data Exchange Utility Premium 2022 A9VN1
Autodesk Manufacturing Data Exchange Utility Standard 2022 A9XN1
Autodesk Manufacturing Post Processor Utility 2022 A9TN1
Autodesk Maya 2022 657N1
Autodesk Maya LT 2022 923N1
Autodesk MEP Fabrication Suite 2022 00QN1
Autodesk Mudbox 2022  
Autodesk Navisworks Manage 2022 507N1
Autodesk Navisworks Simulate 2022 506N1
Autodesk PartMaker 2022 A9SN1
Autodesk Plant Design Suite Premium 2022 763N1
Autodesk Plant Design Suite Standard 2022 788N1
Autodesk Plant Design Suite Ultimate 2022 764N1
Autodesk Point Layout 2022 925N1
Autodesk PowerInspect Premium 2022 A9JN1
Autodesk PowerInspect Standard 2017 A9KN1
Autodesk PowerInspect Standard 2018 A9KN1
Autodesk PowerInspect Standard 2022 A9KN1
Autodesk PowerInspect Ultimate 2022 A9HN1
Autodesk PowerMill Modeling 2022 A9UN1
Autodesk PowerMill Premium 2022 A9AN1
Autodesk PowerMill Standard 2022 A9QN1
Autodesk PowerMill Ultimate 2022 A9PN1
Autodesk PowerShape Premium 2022 A9MN1
Autodesk PowerShape Standard 2022 A9NN1
Autodesk PowerShape Ultimate 2022 A9LN1
Autodesk Product Design Suite Premium 2022 782N1
Autodesk Product Design Suite Ultimate 2022 781N1
Autodesk ReCap Pro 919N1
Autodesk Revit 2022 829N1
Autodesk Revit LT 2022 828N1
Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2022 547N1
Autodesk SketchBook Pro 871N1
Autodesk TruComp 2022 00EN1
Autodesk TruFiber 2022 01WN1
Autodesk TruLaser 2022 00DN1
Autodesk TruNest 2022 – Nesting Engine 00FN1
Autodesk TruNest Composites 2022 00BN1
Autodesk TruNest Contour 2022 00AN1
Autodesk TruNest Multi-Tool 2022 00CN1
Autodesk TruPlan 2022 01VN1
Autodesk Vault Office 2022 555N1
Autodesk Vault Professional 2022 569N1
Autodesk Vault Workgroup 2022 559N1
Autodesk Vehicle Tracking 2022 955N1
Autodesk VRED 2022 884N1
Autodesk VRED Design 2022 885N1
Autodesk VRED Presenter 2022 888N1
Autodesk VRED Professional 2022 886N1
Autodesk VRED Render Node – consumption-based license 2022 A93N1
Autodesk VRED Render Node 2022 890N1
Autodesk VRED Server 2022 887N1
Autodesk Wiretap Gateway 2022 C0ZN1
FeatureCAM Premium 2022 P16N1
FeatureCAM Standard 2022 P15N1
FeatureCAM Ultimate 2022 P17N1
HSMWorks Premium 2022 873N1
HSMWorks Ultimate 2022 872N1
PowerInspect Premium 2022 P13N1
PowerInspect Standard 2022 P12N1
PowerInspect Ultimate 2022 P14N1
PowerMill Premium 2022 P07N1
PowerMill Standard 2022 A9ZN1
PowerMill Ultimate 2022 P08N1
PowerShape Premium 2022 P10N1
PowerShape Standard 2022 P09N1
PowerShape Ultimate 2022 P11N1
T1 Enterprise Multi-flex 2022 535N1

Download X-force 2022 và Active Autodesk 2022

Password: kysuthietke.com

Lưu ý: Các phần mềm Autodesk 2022 sẽ có hai cách kích hoạt bản quyền:

+ Một là phần mềm Autodesk 2022 Pre-activated đã kích hoạt sẵn chỉ cần cài đặt và sử dụng thôi (ví dụ như: AutoCAD 2022, Electrical 2022, Mechanical 2022, Civil 3D 2022,…).

+ Hai là phần mềm Autodesk 2022 sử dụng Licensing mới để kích hoạt bản quyền (ví dụ như: Revit 2022, Inventor 2022,…)

Trình tự kích hoạt bản quyền phần mềm Autodesk 2022 sử dụng Licensing như sau:

(Làm mẫu cho một phần mềm Revit 2022, các phần mềm khác còn lại tương tự nhé)

+ Bước 1: Cài đặt Revit bằng cách chạy file Setup.exe . Sau khi quá trình cài đặt xong không khởi động phần mềm lên..

+ Bước 2: Chạy file nlm11.18.0.0_ipv4_ipv6_win64.msi bên trong thư mục Cr@ck để cài đặt Autodesk network license manager (v11.18.0).

 • Thư mục cài đặt mặt định là : C:\Autodesk\Network License Manager
 • Dừng các phiên bản như lmgrd, adskflex đang chạy trong máy tính của bạn
 • Thay thế adskflex.exe để bẻ khóa Network License Manager.

+ Bước 3: Dừng Autodesk Desktop Licensing Service bằng cách sử dụng services.msc. (Ấn Window + R và điển vào ô services.msc. Mở ứng dụng lên và tìm đến phần mềm muốn dừng)

 • Để an toàn hơn, hãy khởi động lại máy hoặc hủy tất cả các phiên bản giấy phép adesk nếu bạn đã chạy một số ứng dụng Autodesk.Thay thế C:\Program Files (x86)\Common Files\Autodesk Shared\AdskLicensing\11.0.0.4854\AdskLicensingService\AdskLicensingService.exe bằng file trong thư mục Cr@ck.
 • Thay thế C:\Program Files (x86)\Common Files\Autodesk Shared\AdskLicensing\11.0.0.4854\AdskLicensingAgent\AdskLicensingAgent.exe bằng file trong thư mục Cr@ck.
 • Thay thế C:\Program Files (x86)\Common Files\Autodesk Shared\AdskLicensing\11.0.0.4854\AdskLicensingAgent\adlmint.dll bằng file trong thư mục Cr@ck.
 • Mở lại Autodesk Desktop Licensing Service (use services.msc)

+ Bước 4: Chỉnh sửa file lic.dat và thay đổi HOSTNAME and MAC để phù hợp với cấu hình máy của bạn.

 • Bạn có thể sử dụng LMTOOLS Utility và đi đến System SettingsHOSTNAME và MAC của bạn sẽ liệt kê ra.
 • Bạn cũng có thể thay đổi cổng của nhà cung cấp và tất nhiên là thêm các giấy phép trước đó của bạn.
 • Lưu lic.dat nơi bạn muốn (Đề nghị nên lưu trong thư mục “C:\Autodesk\Network License Manager”).

+ Bước 5: Tạo một Service. Mở LMTOOLS Utility (lmtools.exe GUI) trong thư mục “C:\Autodesk\Network License Manager“.

 • Trong Tab ‘config services‘, thêm một Service với tên “Autodesk“.
  + Chọn đường dẫn path to lmgrd: C:\Autodesk\Network License Manager\lmgrd.exe.
  + Chọn đường dẫn path to license file: X:\path\where\you\saved\lic.dat. (nơi bạn lưu file lic.dat ở bước trên)
  + Giữ mặc định cho đường dẫn debug logs (optional).
  + Tick ‘start server at power up‘ và ‘use services‘.
  + Click Save.
 • Trong Tab ‘service/license file‘ chọn ‘configuration using services‘ và tick ‘ignore license file path env var“.
 • Trong Tab ‘start/stop/read‘ click ‘start server‘. Báo Success xong click ‘Reread license file
 • Trong Tab ‘server status‘ click ‘perform status enquiry
  Kiểm tra bên dưới thông báo có ‘adskflex: UP v11.18.0’ và features are activated : Users of 87545ACD_2022_0F: (Total of 100 licenses issued; Total of 0 licenses in use) ,… là thành công.
 • Trong Tab ‘server diags‘ kiểm tra all featured can be checked out
 • Kiểm tra logs cũng như win ‘config services’ nếu bạn định cấu hình nó.

+ Bước 6: Khởi động chương trình Autodesk lên. Trong bài viết này là khởi động Revit 2022.

 • Đầu tiên bạn hãy chọn “Use a network license“.
 • Chọn “Single license server“.
 • Sử dụng 127.0.0.1localhost hoặc nơi mà the flexlm daemon được cài đặt (syntax could be port@server).
Donate ủng hộ để mình có kinh phí duy trì nhé!
Ví momo: 0902 580 660
Cám ơn các bạn.
Click vào quảng cáo để ủng hộ mình nhé !!!
Nhận xét