AIO Runtimes 2017 – DirectX, Net Framwork and Visual C++ In One

I. Thông tin chi tiết
  • Name: AIO Runtimes by Leha_it.exe
  • Size: 742 Mb
  • Author: Lehait
  • MD5:24D3DCF1 – FE5A30D3 – A57B24F5 – 6023812A
 
II. Một vài hình ảnh


Link Google drive
Donate ủng hộ để mình có kinh phí duy trì nhé!
Ví momo: 0902 580 660
Cám ơn các bạn.
Click vào quảng cáo để ủng hộ mình nhé !!!
Nhận xét