Hướng dẫn sửa lỗi: "You can't access this shared folder because your organization's security policies block unauthenticated guest access. These polices help to protect you PC from unsafe or malicious devices on the network"

Loading...
Hướng dẫn sửa lỗi: "You can't access this shared folder because your organization's security policies block unauthenticated guest access. These polices help to protect you PC from unsafe or malicious devices on the network".

Có 3 cách sửa lỗi này, các bạn làm theo như bên dưới:


Cách 1:  Chạy câu lệnh như sau trên command line "reg add HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\LanmanWorkstation /v AllowInsecureGuestAuth /t REG_DWORD /d 1 /f"  to Enable insecure guest logons.

 Cách 2Chạy gpedit.msc trong hộp thoại Run Và chon theo như bên dưới

Computer Configuration->Windows Settings->Security Settings->Local Policies->Security Options 

set  Microsoft network client: Digitally sign communications (always) -> Disabled.


Cách 3: 
Chạy gpedit.msc trong hộp thoại Run Và chọn theo như bên dưới

Computer Configuration>Administrative Templates>Network>Lanman Workstation

- open "Enable insecure guest logons" and choose Enabled. 

Chúc các bạn thành công và chia sẻ bài viết vày cho người cần. Cám ơn các bạn đã quan tâm

Loading...
Nhận xét
Loading...